אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת ה WhatsApp  ולדעת ראשונים על כל הצעת השקעה הפתוחה לגיוס.

האתר שלנו בבניה, עמכם הסליחה.

תשואפ אינה מוכרת יחידות השתתפות בה ואין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרות הצטרפות למאגר משקיעים. כל האמור הינו בכפוף לתקנון וכללי החברה. יודגש, כי אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה ו/או החזר קרן ו/או הבטחה להצטרפות להשקעה כלשהיא. העסקאות המוצגות באתר זה הינן דוגמה להשקעות והמידע הכלול בהם הינו בהתאם להוראות הדין. תשואפ אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר הקרן למשקיעים ו/או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות.